login to Kapitalbørsen

WELCOME as potential investor !

On this site you will gain access to companies seeking capital and funding. The companies are primarily Danish/Scandinavian seeking capital in return for an equity share of the company or seeking direct lending with a return interest payment upon agreement with the individual investor. The access is free of charge.

If you are not a member yet, please register and we will return you the exclusive access which is confidential and anonymous in all respects.

Investor Login

E-mail
Password
Lost your password?
Gå til forsiden


Rådgiversamarbejder styrker markedspositionen


6. juni 2017 - Kapitalbørsen og Faqtum er to stærke spillere på markedet for kapitalfremskaffelse og ejerskifte og har pr. 1. juni 2017 indledt et strategisk samarbejde. Kapitalbørsen og Faqtum M&A vil fremover forene kræfterne og dermed bedre kunne yde den optimale rådgivning til sælgere, købere og kapitalsøgende. Begge virksomheder arbejder landsdækkende. Kapitalbørsen får kontoradresse på Nørgårdsvej 7, 2800 Kgs. Lyngby pr. 1. august.


De to virksomheder har hver især et mangeårigt fokus på hver deres område og vil med specialistviden og markedspositionen bidrage til en mere hensigtsmæssig rådgivning til virksomheder, der søger et helt eller delvist ejerskifte eller som søger kapital til vækst, investeringer m.v. Begge virksomheder er repræsenteret med kontorer både øst og vest for Storebælt. Indledningsvis er der indgået en aftale om et strategisk samarbejde hvor kunder og kompetencer matches bedst muligt. På kort sigt forventer Kapitalbørsen og Faqtum at rykke sammen på to lokationer istedet for fire.

 

FAQTUM A/S - www.faqtumma.dk
har vurderet over 6.000 virksomheder og gennemført mere end 100 transaktioner i SMV-segmentet

Kapitalbørsen ApS - www.kapitalborsen.dk
har rådgivet over 350 virksomheder og formidlet kr. 328 mio. i kapital/finansiering til SMV-virksomheder

 


 

Ny brancheaftale med ITB

 24. februar 2017 - Kapitalbørsen indleder et rådgivningssamarbejde med een af Danmarks største brancheforeninger inden for IT-/telekommunikation, ITB.

 

ITB har medlemssekretariat på Børsen og har idag godt 400 medlemsvirksomheder.


Aftalen vil omfatte individuel rådgivning, sparring og løsning af kapital- og finansieringsopgaver og hvor ITBs mange medlemsvirksomheder både kan hente inspiration og sparring, men også konkret få glæde af Kapitalbørsens store netværk og mangeårig erfaring med kapital- og finansieringsopgaver landet over. Sekretariatet vil derudover tilbyde medlemmerne seminarer med fokus på relevante temaer og med input fra Kapitalbørsen og evt. eksterne finansielle aktører, der kan supplere med special-viden.
Kontor i København

23. januar 2017 - Kapitalbørsen indretter sig med kontor i København med det formål at komme tættere på SMV-virksomheder, investorer og en række samarbejdspartnere i både Stor-København og på Sjælland. Tanken med kontor i København har været der i et par år, men timingen har manglet. Indgangen til 2017 er set som den rigtige mulighed.


Med en placering på Frederiksberg tæt på S-tog og Metro, gode parkeringsfaciliteter m.v. ser Carsten Færge frem til at udbygge relationer og løse opgaver fra det nye kontor på Dirch Passers Alle 76, der huser en række andre virksomheder i Flintholm Company House.


Kontoret på Møllerup Gods bibeholdes og som Bent Bang Haulrik vil have som base for Kapitalbørsens aktiviteter i Jylland ligesom også Jysk Kapitanetværk vil have sit virke fra kontoret på det historiske gods. Carsten vil fortsat løse opgaver i Jylland når Carstens erfaring m.v. kan indgå i opgaveløsningen ligesom Carsten fortsat er bestyrelsesformand for GB Grafisk A/S i Galten og i januar er genindtrådt som bestyrelsesmedlem for Maskingruppen A/S i Spentrup ved Randers.

 

Fremtiden vil vise om de to kontorer vil kunne udvides yderligere i takt med at Kapitalbørsen forventes at løse flere kapital- og finansieringsopgaver rundt om i landet.


Verdensballet 2016

15.juli var datoen for årets Verdensballet på Møllerup Gods. Kapitalbørsen var for 5. år i træk VIP-sponsor ved arrangementet, der i år tiltrak godt 1400 gæster til en fantastisk oplevelse under åben himmel i den danske sommer. En særlig tanke og stor medfølelse gik til de mange ofre og de mange pårørende efter den forfærdentlige tragedie i Nice dagen før og hvor terror igen viste sit onde ansigt -  som et særligt programindslag spillede Charlie Siem i den anledning "Claire de Lune" på violin akkompagneret af pianisten Caroline Jaya-Ratnam.


   


  

Export- og kapitalmuligheder i Mexico

10. april - Kapitalbørsen har etableret et repræsentationskontor i den mexikanske delstat, Yucatan hos Yucatan Expatriate Services på adressen Calle 25, no. 159 x 28 y 30 - Col. Garcia Gineres - 97070 Merida, Yucatan.

 

Med baggrund i en stigende interesse i nye markeder for både danske og Skandinaviske virksomheder forventes Mexico over de kommende år at udvikle sig mere end en række traditionelle markeder.

 

Mexico er et land med over 125 millioner indbyggere og med store investeringer i bl.a. rum-, fly- og bilindustri, hotelindustri, servicefag, produktionsvirksomheder generelt m.v.


Udover repræsentationskontoret i Merida - stillet til rådighed af Yucatan Expatriate Services - er der løbende kontakt til private investorer og investeringsselskaber samt BancoMext, der kan være medfinansierende på opstart af egentlig produktionsvirksomhed, samlefabrikker m.v. i et JV-samarbejde.

 

Kapitalbørsen deltog den 14. april på Mexican-Denmark Economic Forum under den mexicanske præsident, Enrigue Pena Nietos besøg i København som delegeret på Energy Roundtable med bl.a. den mexicanske energiminister Pedro Joaquin Coldwell.

  

18 virksomheder skabte 242 arbejdspladser efter ny kapital

12. februar - I perioden marts 2014 til september 2015 har Kapitalbørsen medvirket til at tilføre ialt kr. 70,5 mio. i forskellige kapitalløsninger til SMV-virksomheder og som medvirkede til at skabe/fastholde ialt 242 arbejdspladser. En 19. virksomhed har i samme periode måtte lukke med tab af 1 arbejdsplads. Tallene er opgjort uden at indregne underleverandør-virksomheder. Dermed er den samlede tilførte kapital via Kapitalbørsens mellemkomst på kr. 230 mio. opgjort siden primo 2010 og frem til udgangen af 2015.

Arbejdet med at fremskaffe ny kapital og finansiering benytter sig af et netværk blandt private investorer, investeringsselskaber, leasing og factoring, crowdfunding samt Vækstfonden og pengeinstitiutter og således, at de fleste sager løses ved at 3 eller flere parter er sammen om en fælles løsning for øget kapitalberedskab og/eller likviditet.


  

Værdiberegning af din virksomhed

21. oktober - Vi tilbyder nu virksomheder en indikativ værdiberegning, der kan indgå som beslutningsgrundlag for et helt eller delvist ejerskifte. Beregningen indeholder: Kort firmaprofil, nøgletal, beregningsforudsætninger m.v. samt en indikativ prissætning af aktierne i et ApS eller et A/S. Kontakt os for at høre nærmere og aftal evt. et møde for en gennemgang af materialebehov m.v. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt også at få foretaget en vurdering af aktiverne som supplement såfremt det vurderes at aktiverne har en højere værdi end det fremgår af regnskaberne. Vi samarbejder med Danvurdering, der er sagkyndig vurderingsmand beskikket af Domstolsstyrelsen.

 

En samlet indikativ værdiberegning, der indgår i en samlet firmaprofil til eksternt brug koster typisk mellem kr. 8-12.000 + moms afhængig af omfanget. Prisen er excl. ekstern værdiansættelse af aktiver/ejendom.

 


Erhvervskonference 22. september
- "Danmark på sporet af opsving"

17. august - Det er i år 4. gang Kapitalbørsen inviterer til Erhvervskonference - datoen er torsdag den 22. september kl. 12-16 og med indlæg fra Dansk Erhverv, SparNord og politisk kommentator Hans Engell. Eftermiddagen byder på lidt godt at spise til frokost, netværk før, under og efter konferencen samt trylleri på verdensplan ved Rune Klan. Registrering ved ankomst fra kl. 12 - frokost fra kl. 12.15.

Medlemmer af Dansk Erhverv kan til medlemspris tilmelde sig via www.danskerhverv.dk/kurser-og-events

Se programmet på forsiden - tilmelding til msf@kapitalborsen.dk


 

JYSK KAPITALNETVÆRK EN REALITET - 4. marts 2015

Med virkning fra ultimo marts er der etableret et nyt netværk af aktive investorer og aktive ledere under den fælles overskrift JYSK KapitalNetværk. Netværket vil fra starten består af 8 kapitalstærke og aktive investorer og investeringsselskaber samt 5-6 aktive ledere, der har som mål at overtage en virksomhed inden for en 6-12 måneders horisont.


Kapitalbørsen faciliterer JYSK KapitalNetværk med bl.a. møder, informationer, screening af virksomheder, der søger kapital m.v.


JYSK KapitalNetværk har sin egen hjemmeside - www.jyskkapital.dk - og investeringskriterier m.v. vil fremgå af denne hjemmeside ligesom der vil være kontaktoplysninger om henvendelser til JYSK KapitalNetværk.


Er du investor - og har lyst til at være med så kontakt Jon Knudsen på mobil 40 54 10 66 og få sendt en kort præsentation af netværkets værdi for dig som investor. Jon Knudsen er koordinator for investor-netværket i JYSK KapitalNetværk.


Er du kommende medejer af en virksomhed og søger du adgang til supplerende kapital til køb af medejerskab i virksomhed, som du selv finder, så kontakt Bent Bang Haulrik på mobil 29 29 56 01 og hør nærmere.Kandidat+Kapital = bedre muligheder for ejerskifte - november 2014

Kapitalbørsen har indledt et målrettet samarbejde med LOHFF om en fælles adgang til erhvervsprofiler, der har erfaring, kompetencer og kapital til at indgå i et helt eller delvist ejerskifte af SMV-virksomheder i Danmark. Samarbejdet er indledt med det formål at give en konkret platform for både bankrådgivere, virksomheder, porteføljeselskaber m.v. at finde frem til både rette profil og rette kapital i een og samme person.

 

Der er etableret en oversigt over ca. 1.100 personprofiler, der ønsker at overtage en virksomhed helt eller delvist. Profilerne er inddelt inden for geografisk placering og branche-ønsker m.v. Dermed kan virksomheder, der søger et ejerskifte hurtigt få skabt adgang til personer, der både har en passende profil til jobbet og som også kan stille med en del af købesummen. Kapitalbørsens opgave vil så være at finde supplerende kapital til at den samlede løsning omkring et ejerskifte nås.

Kontaktperson hos Kapitalbørsen er Carsten Færge - cf@kapitalborsen.dk


  

VIP-konferencen 25. september afholdes på Fregatten Jylland

Du kan møde:

Erhvervsmanden Asger Aamund (DK)
Kreditchef i Danske Bank, Morten Lykke (DK)
Porteføljeforvalter i Skagen Tellus, Torgeir Høien (N)
Bestyrelsesformand for GXG Markets, Carl-Johan Hogbom (S)

 

Programmet starter med registrering kl. 12-12.15 ved ankomsten og derefter en let frokostbuffet ombord på Fregatten i Chefens Dagrum på Batteridækket. Indlæggene starter kl. 13.00 med velkomst af bestyrelsesformand Claus Aagaard-Nielsen, Kapitalbørsen.

 

Dagen afsluttes med et festligt indlæg fra Mads "Blærerøv" Christensen. 

 

Kapitalbørsen bidrager til Fregatten Jylland

Gennem Erhvervsklubben, der er tilknyttet Fregatten Jylland, bidrager Kapitalbørsen som Erhvervsklubmedlem med kr. 15.000 årligt og som bl.a. skal medvirke til Fregatten Jyllands bevarelse for kommende generationer.

Det danmarks-berømte klenodie deltog den 9. maj 1864 i Slaget ved Helgoland og står idag i smukke omgivelser ved Ebeltoft med tilhørende udstilling om livet på det berømte krigsskib m.m. Verdens længste bevarede krigsskib af træ kom til Ebeltoft i 1960, men blev først i 1994 åbnet for publikum efter årelang restaurering. Årligt besøges Fregatten Jylland af mere end 115.000 gæster. 

 

  

Få viden og indsigt gennem KapitalWATCH
Få et GRATIS nyhedsbrev med perspektiv -

 Tilmelding her på siden. Kapitalbørsen tilbyder virksomheder, banker, revisorer, brancheforeninger m.v. et overblik over, viden om og indsigt i kapital- og finanseringsmuligheder med masser af cases, inspiration, perspektiver, opdaterede netværk, nyheder, workshops m.v.

Vi har indsamlet og sat denne viden i system og som nu formidles gennem KapitalWATCH, der samler, perspektiverer og formidler viden og indsigt. Medlemmer af KapitalWATCH får adgang til en række fordele. BEMÆRK: antallet af magasiner er reduceret fra 4 til 2 årlige udgivelser - kan tegnes i særskilt årsabonnement til kr. 225,00 + forsendelse + moms.

LÆS MERE - Download PDF-brochure om KapitalWATCH HER 


 


 

 

 

 

Kapitalbørsens netværk består af ca. 185 private og institutionelle investorer, banker, Vækstfonden, EKF, IFU m.fl. Vi udvider løbende netværket også med udenlandske investorer. Det er med til at sikre, at kapital og finansiering er til stede når vi løser opgaver med forretningsudvikling, ejerskifte m.v. Kapitalbørsen opdaterer løbende sin viden om muligheder for kapitaltilførsel og finansiering til danske SMV-virksomheder. Kapitalbørsen - nærmere en løsning.

 


Kapitalbørsen, Møllerup Gods, Møllerupvej 26 - 8410 Rønde, (+45) 70 21 33 44, www.kapitalborsen.dk , CVR: 31949319