Kapitalfremskaffelse og ejerskifte

Vi er specialister i at løse finansieringsopgaver, hvor vi fremskaffer kapital – typisk i intervallet 1-10 mkr. men ofte mere – til at finansiere vore kunders vækstinitiativer og investeringer. Vi kan både medvirke til at løse kortsigtede likviditetsudfordringer, og finde langsigtede modeller med en kombination af egenkapital og fremmedfinansiering.

Herudover gennemfører vi MBI (management buy-in) opgaver og ejerskifter efter modellen om glidende ejer/generationsskifte, hvor kompetencer med kapital er en væsentlig succesfaktor for vore kunder.

Læs mere

Vores målgruppe er SMV virksomheder

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne handel, fremstilling og teknologi, men hjælper også gerne med kapitalfremskaffelse til større ejendomsprojekter. Vi hjælper også unge virksomheder, som er nået forbi idestadiet.

Det er vores erfaring, at opgaven med kapitalfremskaffelse og ejerskifte ofte bliver nedprioriteret i en travl hverdag for ejerlederen, da der er fokus på den daglige drift. Vi sikrer, at hele processen bliver kørt professionelt og struktureret, og vi tager os af hele arbejdet med at indsamle data, udarbejde prospekt og varetage dialog med potentielle investorer/købere. Vores egetudviklede koncept og spørgeguide sikrer, at vi i processen kommer hele vejen rundt om virksomheden for at sikre maksimal indsigt. Denne metode giver investorer, købere og andre finansielle aktører tillid til de cases som Kapitalbørsen leverer.