Vi er eksperter i kapitalfremskaffelse

Vi er specialister i at løse finansieringsopgaver for vore kunder, som er såvel etablerede som relativt unge virksomheder, der er forbi idé stadiet. Vi har stor erfaring med at løse opgaver for virksomheder indenfor handel/fremstilling og teknologi, men hjælper også med kapitalfremskaffelse til ejendomsprojekter. Herudover gennemfører vi ejerskifter efter modellen om glidende ejer/generationsskifte, hvor kompetencer med kapital er en væsentlig faktor. Vi kan både medvirke til at løse kortsigtede likviditetsudfordringer, og finde langsigtede modeller med en kombination af egenkapital og fremmedfinansiering

Læs mere

Vores målgruppe er SMV virksomheder

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder med et kapitalbehov over 1 mio. kr. Vort eget udviklede koncept sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om virksomheden for at sikre maksimal indsigt. Denne metode giver samtidig investorer og andre finansielle aktører tillid til de cases som Kapitalbørsen leverer.