Vælg en side

KAPITALFREMSKAFFELSE OG EJERSKIFTE

Vi løser kort- og langsigtede finansieringsopgaver i et typisk interval mellem 1-50 mio. kr.
Kapitalfremskaffelse og ejerskifte

Introduktion

 

Vi er specialister i at løse finansieringsopgaver, hvor vi fremskaffer kapital – typisk i intervallet 1-50 mio. kr. – til at finansiere vores kunders vækstinitiativer og investeringer. Vi kan både medvirke til at løse kortsigtede likviditetsudfordringer og finde langsigtede modeller med en kombination af egenkapital og fremmedfinansiering.

Herudover gennemfører vi MBI (management buy-in) opgaver og ejerskifter efter modellen om glidende ejer/generationsskifte, hvor kompetencer med kapital er en væsentlig succesfaktor for vores kunder.

Hvem er vi - kapitalbørsen

Hvem er vi?

Vi har siden 2009 formidlet kapital og alternative finansieringsløsninger til SMV virksomheder i Danmark. Kapitalen kommer bl.a. via et meget stort netværk af private investorer, som vi har samarbejdet med i mange år. Vi samarbejder med alle typer af investeringsselskaber, kapitalfonde etc.

Vi har endvidere assisteret i en række ejerskifter, hvor vi diskret og professionelt tager hånd om alle relevante opgaver, herunder værdiansættelse, dialog omkring salgsoptimering, etablering af køberkartotek og hele processen fra indledende kontakt til closing. En mulighed, vi ofte ser anvendt, er MBI, hvor vi kan trække på vores kartotek af aktive købere, der ønsker at indgå i et glidende ejerskifte.

Læs mere om vores rådgivere

Læs mere
Forside billede1

KAPITALBØRSEN BLEV ETABLERET I FORLÆNGELSE AF FINANSKRISEN

Vore kunder er såvel modne virksomheder som relativt unge virksomheder, der netop har fået etableret en kundekreds/omsætning. Det er virksomheder med behov for bedre likviditet og/eller soliditet til at gennemføre fortsat drift, vækst, investeringer m.v., eller virksomheder, der ønsker at tilføre nye kompetencer sammen med kapital mod at afgive en andel af ejerskabet.

Kapitalen kommer fra et solidt netværk af en lang række private investorer, fonde, investeringsselskaber samt en række finansielle aktører, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.

Vi har altid arbejdet efter samme værdisæt. Tillid, respekt, troværdighed og kvalitet.

Et godt image og et solidt netværk skal både plejes og udvikles. Vi skal levere kvalitet, arbejde med ydmyghed og respektere de opgaver, vi påtager os. Det skaber tryghed blandt de investorer og finansielle aktører, der medinvesterer i de virksomheder, som Kapitalbørsen arbejder for.

Læs mere
Høj bygning - kapitalbørsen

VORES MÅLGRUPPE ER SMV VIRKSOMHEDER

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne handel, fremstilling og teknologi, men vi hjælper også gerne med kapitalfremskaffelse til større ejendomsprojekter. Vi hjælper også unge virksomheder, som er nået forbi idéstadiet.

Det er vores erfaring, at opgaven med kapitalfremskaffelse og ejerskifte ofte bliver nedprioriteret i en travl hverdag for ejerlederen, da der er fokus på den daglige drift. Vi sikrer, at hele processen bliver kørt professionelt og struktureret, og vi tager os af hele arbejdet med at indsamle data, udarbejde prospekt og varetage dialog med potentielle investorer/købere. Vores egetudviklede koncept og spørgeguide sikrer, at vi i processen kommer hele vejen rundt om virksomheden for at sikre maksimal indsigt. Denne metode giver investorer, købere og andre finansielle aktører tillid til de cases som Kapitalbørsen leverer.

Læs mere
Forside slider

Hvad tilbyder vi?

Vi har siden 2009 løst utallige opgaver med kapitalfremskaffelse og ejerskifte for små og mellemstore virksomheder. Vi har gennem årene forfinet vores metode og værktøjer, som kommer vores kunder til gavn.

Vores proces består af tre faser.

På et indledende og uforpligtende møde vil vi gerne lære virksomheden bedre at kende for på den måde at afklare, om der er en fælles interesse for et nærmere samarbejde. I givet fald indgås en samarbejdsaftale, der beskriver rammerne for et samarbejde omkring opgaven.

forberedelsesfasen kommer vi hele vejen rundt omkring virksomheden for at sikre maksimal indsigt i det samlede forretningsgrundlag. Det er afgørende, at virksomheden og Kapitalbørsen i et samarbejde er godt forberedte, og at dokumentationsgrundlaget er i orden, således at processen kan afsluttes succesfuldt. Vi udarbejder i denne fase et professionelt prospekt, der danner basis for efterfølgende dialog med interesserede købere og investorer.

søgefasen afsøger vi interessen blandt potentielle købere og investorer og er virksomhedens rådgiver gennem hele processen frem mod closing.

 

Læs mere
Shaking hands

Kapitalfremskaffelse

Kapital til vækst og udvikling kan stadig være en udfordring for mange virksomheder. Specielt virksomheder, der ikke har oparbejdet tilstrækkelig egenkapital til selv at kunne finansiere udviklingsplanerne. Ofte er målet for SMV virksomheden at få styrket soliditeten for derigennem at skaffe kapital til nye investeringer m.v. Vi har et stort netværk af primært danske business angels, familiefonde og finansielle investorer og kan således hurtigt vurdere, om der er et match med potentielle investorer – og til hvilken værdisætning.

Kapitalfremskaffelse og ejerskifte

Alternativ finansiering

Banken er den traditionelle finansieringskilde til langt hovedparten af SMV virksomhederne. Der er typisk en kassekredit og et anlægslån. Afhængigt af virksomhedens situation kan der være behov for at sammensætte finansieringsstrukturen anderledes. Der findes nogle muligheder på markedet, som Kapitalbørsen anvender til optimering af finansieringsstrukturen efter behov.

Forside billede

Management buy-in (MBI)

Vi har i vores database løbende omkring 150 “tunge” erhvervsprofiler, der søger virksomheder at involvere sig i, som en del af den daglige ledelse og ejerskabet. Dette kan være med kompetencer indenfor salg, marketing, eksport, logistik og meget andet. Disse personer har i gennemsnit afsat 1-2 mio. kr. til formålet, men kan ofte gennem deres eget eller Kapitalbørsens netværk skaffe yderligere kapital. MBI kan således være relevant som et led i et glidende ejer/generationsskifte, men også komme i spil i forbindelse med spin-off og unge virksomheder.

Vi optager løbende nye MBI kandidater i vores kartotek, så kontakt os gerne, hvis du har ledelseserfaring fra SMV segmentet, likvid kapital og ønsker at finde spændende virksomheder at involvere dig i.

Shaking hands

Ejerskifte

Vi kan assisterere i salg af unoterede virksomheder, lige fra divisioner til hele virksomheder og til både private og finansielle investorer. Dialogen starter ofte med en afklaring af den aktuelle salgspris, samt en dialog omkring forhold, der måske kan forbedre salgsprisen. Nogle gange er timingen ikke rigtig, og virksomheden kan med fordel arbejde internt med tiltag, der kan forøge virksomhedens værdi.

Vi udarbejder i samarbejde med kunden en oversigt over potentielle købere og transaktionsformer, samt varetager processen, lige fra den indledende anonyme køberkontakt til due diligence og closing.

Forside slider

Investorer

I Danmark er antallet af private investorer stigende, og de er en vigtig del af kapitaladgangen for virksomhederne i SMV segmentet. Kravene til solvens i banksektoren og de mange regler for europæiske banker sætter visse begrænsninger for pengeinstitutternes udlånsmuligheder, og likvid kapital omlægges i stigende omfang til investeringsporteføljer i nystartede kapitalselskaber. Der er mere end 4000 Business Angels i Danmark, og de er samlet set involveret i mere end 20.000 virksomheder. Herudover er der en lang række private investorer, der søger at placere kapital sammen med egne kompetencer i danske små og mellemstore virksomheder.

Vi samarbejder bredt med alle kapital- og finansieringsaktører, eksempelvis private investorer og investerings- og kapitalselskaber.

Private investorer - ROI

Private investorer

Private investorer er typisk forhenværende virksomhedsejere/topledere eller funktionschefer fra større danske eller internationale virksomheder, og som søger at bruge deres erfaring i et aktivt medejerskab. Ud over kapital bidrager de med stærke kompetencer og kan indgå både i ledelsen og i bestyrelsen.

Kapitalfremskaffelse og ejerskifte

Investerings- og kapitalselskaber

Investerings- og kapitalselskaber er ofte organiseret ved, at individuelle investorer går sammen og puljer penge i et selskab, der så administreres med en tilhørende investeringskomité. Kapitalselskabet opbygger en mindre portefølje af virksomheder, man er medejer af, og hvor der tilføres kompetencer i øverste ledelse. Antallet af investeringsselskaber forventes at stige som en mulighed for at medvirke til vækst i en række danske virksomheder.

Herudover har vi en god dialog og løbende sparring med en række større kapitalfonde, crowdfunding-platforme, offentlige investeringsfonde, family offices, venture kapital fonde, direct lending muligheder, leasingselskaber, factoring/fakturabelåning m.v.

Læs mere
Sindico hovedkontor

Kontakt os vest for Storebælt:

Papirfabrikken 26, st. tv, 8600 Silkeborg

Mia Markussen, Business Partner

Øst for Storebælt

Kontakt os øst for Storebælt:

Agern Allé 24, 2970 Hørsholm

Tue Stender, Owner / CEO and Senior Business Parterner

 

 

 

Kapitalrådgivere

Tue Stender

Læs mere

Daniel Høj

Læs mere

Bent Bang Haulrik

Læs mere

Mia Nyborg Markussen

Læs mere