Vi har siden 2009 løst utallige opgaver med kapitalfremskaffelse og ejerskifte for små og mellemstore virksomheder. Vi har gennem årene forfinet vores metode og værktøjer, som kommer vore kunder til gavn.

Vores proces består af tre faser.

På et indledende og uforpligtende møde vil vi gerne lære virksomheden bedre at kende, for på den måde at afklare om der er en fælles interesse for et nærmere samarbejde. I givet fald indgås en samarbejdsaftale, der beskriver rammerne for et samarbejde omkring opgaven.

I forberedelsesfasen kommer vi hele vejen rundt omkring virksomheden for at sikre maksimal indsigt i det samlede forretningsgrundlag. Det er afgørende, at virksomheden og Kapitalbørsen i et samarbejde er godt forberedte og at dokumentationsgrundlaget er i orden, således at processen kan afsluttes succesfuldt. Vi udarbejder i denne fase et professionelt prospekt, der danner basis for efterfølgende dialog med interesserede købere og investorer.

I søgerfasen afsøger vi interessen blandt potentielle købere og investorer, og er virksomhedens rådgiver gennem hele processen frem mod closing.

Vi løser følgende opgaver for vore kunder:
Kapitalfremskaffelse

Kapital til vækst og udvikling kan stadig være en udfordring for mange virksomheder. Specielt virksomheder,  der ikke har oparbejdet tilstrækkelig egenkapital til selv at kunne finansiere udviklingsplanerne. Ofte er målet for SMV virksomheden at få styrket soliditeten for derigennem at skaffe kapital til nye investeringer m.v. Vi har et stort netværk af primært danske business angels, familiefonde og finansielle investorer, og kan således hurtigt vurdere, om der er et match med potentielle investorer, og til hvilken værdisætning.

Alternativ finansiering

Banken er den traditionelle finansieringskilde til langt hovedparten af SMV virksomhederne. Det er typisk en kassekredit og et anlægslån. Afhængigt af virksomhedens situation kan der være behov for at sammensætte finansieringsstrukturen anderledes. Der findes på markedet nogle muligheder, som Kapitalbørsen anvender til optimering af finansieringsstrukturen efter behov.

Management buy-in (MBI)

Vi har i vor database løbende omkring 150 “tunge” erhvervsprofiler, der søger virksomheder at involvere sig i, som en del af den daglige ledelse og ejerskabet. Dette kan være med kompetencer indenfor salg, marketing, eksport, logistik og meget andet. Disse personer har i gennemsnit afsat 1-2 mkr. til formålet, men kan ofte gennem deres eller Kapitalbørsens netværk skaffe yderligere kapital. MBI kan således være relevant som et led i et glidende ejer/generationsskifte, men også komme i spil i forbindelse med spin-off og unge virksomheder.

Vi optager løbende nye MBI kandidater i vores kartotek, så kontakt os gerne, hvis du har ledelseserfaring fra SMV segmentet, likvid kapital og ønsker at finde spændende virksomheder at involvere dig i.

Ejerskifte

Vi kan assisterere i salg af unoterede virksomheder, lige fra divisioner til hele virksomheder, til både private og finansielle investorer. Dialogen starter ofte med en afklaring af den aktuelle salgspris, og en dialog omkring forhold, der måske kan forbedre salgsprisen. Nogle gange er timingen ikke rigtig, og virksomheden kan med fordel arbejde internt med tiltag, der kan forøge virksomhedens værdi.

Vi udarbejder i samarbejde med kunden en oversigt over potentielle købere og transaktionsformer, samt varetager processen, lige fra den indledende anonyme køberkontakt til due diligence og closing.