Hvad kan vi tilbyde?

Kapitalbørsens målgruppe er SMV virksomheder der typisk har et kapital- og/eller finansieringsbehov fra kr. 1.0 mio. og op til kr. 10.0 mio.

I forberedelsesproces kommer vi hele vejen rundt omkring virksomheden for at sikre maksimal indsigt i det samlede forretningsgrundlag. Det er afgørende, at virksomheden og Kapitalbørsen i et samarbejde er godt forberedte og at dokumentationsgrundlaget er i orden således processen kan afsluttes succesfuldt.

Kapitalfremskaffelse

Kapital til vækst og udvikling kan stadig være en udfordring for mange virksomheder. Specielt virksomheder,  der ikke har oparbejdet tilstrækkelig egenkapital til selv at kunne finansiere udviklingsplanerne. Ofte er målet for SMV virksomheden at få styrket soliditeten for derigennem at skaffe kapital til nye investeringer m.v.

Alternativ finansiering

Banken er den traditionelle finansieringskilde til langt hovedparten af SMV virksomhederne. Det er typisk en kassekredit og et anlægslån. Afhængigt af virksomhedens situation kan der være behov for at sammensætte finansieringsstrukturen anderledes. Der findes på markedet nogle muligheder, som Kapitalbørsen anvender til optimering af finansieringsstrukturen efter behov.

Kompetent kapital

Vi har i vor database løbende omkring 150 kandidater der søger virksomheder som de ønsker at involvere sig i – med såvel kapital som kompetencer. Disse personer har tilsammen ca. 350 – 400 mio. afsat til dette formål. Der kommer løbende nye kandidater til fra såvel Danmark som udland.