I Danmark er antallet af private investorer stigende og de er en vigtig del af kapitaladgangen for virksomhederne i SMV segmentet. Kravene til solvens i banksektoren og de mange regler for europæiske banker sætter visse begrænsninger for pengeinstitutternes udlånsmuligheder og likvid kapital omlægges i stigende omfang til investeringsporteføljer i nystartede kapitalselskaber. Der er mere end 4000 Business Angels i Danmark og de er samlet set involveret i mere end 20.000 virksomheder. Herudover er der en lang række private investorer, der søger at placere kapital sammen med egne kompetencer i danske små og mellemstore virksomheder.

Vi samarbejder bredt med alle kapital og finansieringsaktører, eksempelvis:

Private investorer

Er typisk forhenværende virksomhedsejer/topleder eller funktionschef fra større dansk eller international virksomhed og som søger at bruge sin erfaring i et aktivt medejerskab. Ud over kapital bidrager de med stærke kompetencer og kan indgå både i ledelsen og i bestyrelsen.

Investerings og Kapitalselskaber

Er ofte organiseret ved at individuelle investorer går sammen og puljer penge i et selskab, der så administreres med en tilhørende investeringskomite. Kapitalselskabet opbygger en mindre portefølje af virksomheder man er medejer af og hvor der tilføres kompetencer i øverste ledelse. Antallet af investeringsselskaber forventes at stige som en mulighed for at medvirke til vækst i en række danske virksomheder.

Herudover har vi en god dialog og løbende sparring med en række større kapitalfonde, crowdfunding-platforme, offentlige investeringsfonde, family offices, venture kapital fonde, direct lending muligheder, leasingselskaber, factoring/fakturabelåning m.v.