Kapitalbørsen har siden 2010 indsamlet viden om kapitalmarkeds mulighederne i Danmark i en Kapitalguide, der løbende opdateres.

Kapitalguiden benyttes internt som værktøj i forhold til de opgaver vi skal løse. Den giver os indsigt i de mange forskellige muligheder for at finde kapital og/eller finansieringsløsninger.

Vi får årligt henvendelser fra omkring 150 virksomheder, der enten har behov for øget likviditet, ny kapital til vækst, drøftelse af ejerskifte, optimering af nuværende finansiering, forretningsudvikling, opkøb, internationalisering m.v. På baggrund af et indledende møde – hvor vi præsenteres for virksomhedens udfordringer – anbefaler vi, at udarbejde en køreplan for et videre samarbejde.

Planen indeholder
a. vurdering af mulighederne
b. forberedelse og dokumentation
c. involvering af et solidt netværk for at nå en mulig løsning.

Kapitalguiden indeholder en lang række detaljerede oplysninger om de forskellige kapital- og finansieringsmuligheder fra den enkelte aktør. Hertil kommer en omfattende oversigt over en række private investorer, investeringsselskaber m.v. som Kapitalbørsen har løbende dialog med og som er interesseret i at investere i danske SMV-virksomheder.

Internationale kapitalmuligheder

Kapitalguiden er i 2018 udvidet via et samarbejde med CompanyCapital, så vi kan være behjælpelig med at afsøge og skabe kontakt til  internationale investorer. CompanyCapital er bl.a. repræsentationskontor i Skandinavien for et stort netværk af private investorer  og rådgivere i New York-området og har derudover opbygget et investor-netværk i England, Nord Europa og Asien. CompanyCapital har kontor på Kgs. Nytorv og i New York. www.companycapital.dk